Specjalistyczny kurs języka angielskiego dla branży farmaceutycznej w zakresie
badań klinicznych

CELE

Opracowany kurs ma na celu usprawnienie komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki słownictwa stosowanego w dziedzinie badań klinicznych.

Nabyte umiejętności językowe sprawią, że udział w szkoleniach oraz telekonferencjach będzie mniej stresujący; stanowią zarówno wsparcie w codziennych obowiązkach zawodowych (ułatwią analizę procedur, protokołów, dokumentacji),
jak i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ZAKRES

Tematyka realizowanych zajęć obejmuje słownictwo z takich obszarów jak m.in.:

  • fazy badań klinicznych
  • produkt badany
  • modele badawcze
  • standardowe procedury postępowania
  • świadoma zgoda
  • raporty z wizyty monitorującej
  • nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
  • zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
  • sprawozdanie z badań klinicznych, etc.
Copyright Nazwa.pl 2016 - 2019