ANGIELSKI W BADANIACH KLINICZNYCH
       Kurs języka angielskiego przeznaczony dla branży farmaceutycznej w zakresie badań klinicznych

Celem kursu "Angielski w badaniach klinicznych" jest usprawnienie komunikacji
w międzynarodowym środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki słownictwa stosowanego w dziedzinie badań klinicznych.

Nabyte umiejętności językowe sprawią, że udział w szkoleniach oraz telekonferencjach będzie mniej stresujący; stanowią zarówno wsparcie w codziennych obowiązkach zawodowych (ułatwią analizę procedur, protokołów, dokumentacji), jak i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób pracujących w badaniach klinicznych jak i tych, którzy dopiero planują rozpoczęcie kariery w tej branży.

Tematyka realizowanych zajęć obejmuje specjalistyczne słownictwo z takich obszarów jak m.in.:

• wprowadzenie: cele i fazy badań klinicznych
• produkt badany
• obszary terapeutyczne

• modele badawcze
• świadoma zgoda
• dokumentacja podstawowa badania klinicznego;    Trial Master File
• język i struktura protokołu badania

• standardowe procedury postępowania
• monitorowanie, raporty z wizyty monitorującej
• nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
• zgłaszanie zdarzeń niepożądanych
• sprawozdanie z badań klinicznych, etc.
• zarządzanie danymi z badań klinicznych
  i wiele innych.

Copyright Nazwa.pl
I         2016 - 2024