Specjalistyczny kurs języka angielskiego dla branży farmaceutycznej w zakresie
badań klinicznych

FORMA KURSU

→ Kurs ma formę indywidualnych zajęć realizowanych online za pośrednictwem aplikacji Skype (bez użycia kamerki).

→ Lekcja online trwa 55 minut.

→ Materiały służące do realizacji zajęć wliczone są w cenę lekcji oraz przesyłane drogę elektroniczną

→ Zagadnienia mogą być realizowane w dowolnej kolejności (w zależności od bieżących potrzeb)
    oraz niezależnie od poziomu językowego uczestnika kursu – stopień trudności omawianych tematów jest indywidualnie dostosowywany.

Copyright Nazwa.pl 2016 - 2019